• : 03520000000
Netform Matbaacılık - Melikgazi, Kayseri

Firma Hakkında

Netform Matbaacılık, Netform, 1993 kurulmuş olup, o günden bu yana Kayseri'de üretim yapmakta, başta yakın iller olmak üzere 20 den fazla şehre hizmet etmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılamak için; teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak kendine özgü bir sistem kurmuştur. Netform kesintisiz gelişme çabasından da vazgeçmeden, 1800 metrekare fabrika kullanım alanı ve 38 çalışanı ile disiplinli, planlı çalışarak, kaliteli ürünler üretmekte ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedef edinmektedir.

Netform baskı öncesi hazırlık aşamasında son teknoloji olan dijital montaj ve CtP (Computer to Plate) kalıp sistemiyle de baskı makinelerini yönetmektedir. Bu sayede baskıda en gerçek renk ve kaliteyi maksimum seviyeye getirmektedir.

Netform, iş süreçlerini yeniden organize ederek, tekliften, siparişe, üretimden, son teslim aşamasına kadar tüm süreçleri elektronik ortamda bilgisayarlarla izlenmektedir. İş planlarımız, müşterilerimize söz verdiğimiz tarihlerde teslim edebilme özelliği üzerine programlanmaktadır.

Netform müşterilerimizin ürünlerinin maliyetlerini minimize edebilmek ve en uygun fiyat aralığını sunmak için geliştirdiği yazılımla maliyetlerini elektronik ortamda hesaplayarak Netform' a özel malzeme, maliyet ve fiyat yönetim sistemini uygulamaya başlamıştır.

Netform ileri teknolojiyi ve uygun maliyet analizleri yönetimini kullanarak, müşterilerimizin talepte bulundukları ürünlere dakikalar içinde en ekonomik fiyatlarla cevap vermektedir.

Netform müşterilerimizin baskı öncesinde hazırlanan nihai tasarımlarını özel geliştirilen veritabanında her sipariş bazında yıllarca güvenle arşivinde koruyacaktır.

Netform matbaacılığın temel malzemesi olan kağıt ürünlerinde ve diğer sarf malzemelerinde dünya markalarını ve en iyi tedarikçileri seçmektedir.

Pazarlama anlayışımız müşterilerimizin en yüksek memnuniyetini sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda bütün işletme fonksiyonlarımızı, pazarlama faaliyetleriyle oluşan bilgilerin ışığında müşterilerimizin, dolayısıyla pazarın, talep ve istekleri doğrultusunda, yeniden düzenlemektedir. Günümüzde müşteri sayısı ve rekabet koşulları arttı, pazarımız büyüdü, müşterilerimizin istekleri derinleşti ve bizden daha çok kalite ve nitelik beklemeye başladılar.

Sunduğumuz mal ve hizmetlerle bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayarak ülkemizin daha çok gelişmesine, toplum refahının yükselmesine, fakirliğin azalmasına, gerekli mal ve hizmetleri mümkün olan en düşük maliyetlerle üretmek ve satmak suretiyle topluma hizmet etmeyi bizim de görevimiz bildik.

 Birlik, Disiplin, Planlama, Bilgi, Ekip Çalışması, Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Karlılık olarak benimsemiştir.


Birlik; ahenk, bütünlük, saygı, itaattir .Herhangi bir sorunu ve çözümü bütün halinde sahiplenmektir. İşe ve işyerine sahip çıkarak çalışmaktır. Şirketler, bölümler ve ekip arasındaki kopuklukları ortadan kaldırmaktır. Sorunların değil çözümlerin bir parçası olmaktır.

Disiplin; Disiplinli çalışmaktır. Tüm Netcom üyeleri birbirinin denetçisi olmasını sağlamaktır. Verilen işi eksiksiz yapmaktır.

Planlama; plan yaparak çalışma düzenini organize etmektir. Günlük, haftalık, aylık palanlarla çalışmaktır. Her işi bir seferde yapmak ve çözüme kavuşturmaktır. İşlerin sırasına, seviyesine ve niteliğine göre yapmaktır. Şirketler, bölümler, departmanlar arasında koordinasyonu sağlamaktır. Müşteri taleplerinin bölümlere ve şirketlere ulaşmasını denetlemek ve sonucunu izlemektir.

Bilgi; bilgiye değer vermektir. Şirketlerin, bölümlerin, şirketlerin üyelerinin bilgi düzeyini arttırmaktır. Şirket üyelerinin birikim ve bilgilerini tüm ekiple paylaşmak ve aktarmak. Sürekli eğitilme ve gelişme çabasıdır.

Ekip çalışması; Bölümler ve şirketler arasındaki işlerde engelleyici değil iş devralıp çözümletici olmaktır. Ekip bilinci içinde çalışmaktır. Günlük yapılan iş, üretilen mal ve hizmet sayısını arttırmaktır. Herhangi bir işi, sorunu ve çözümü doğru tespit etmektir. Satış, servis, destek, üretim, finansman ekiplerinden kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırmaktır. Satış, servis, destek, üretim, finansman ekiplerinin bilgi düzeyinin artırılmasını sağlamaktır.

Kalite; doğru ve kaliteli mal ve hizmet üretmektir. Toplamda kalite elde etmektir. En hızlı ve doğru müşteri hizmetlerini gerçekleştirmektir. Müşteri problemlerine hızla ve doğru cevap vermektir. En büyük değil en iyi hizmeti ve malı üreten, en iyi malı satan, en iyi müşteri memnuniyeti sağlayan bir organizasyon olmaktır. Müşteriyi eğitmektir.


Müşteri Memnuniyeti; müşteri odaklı çalışmaktır. Müşteri güvenini kazanmaktır. Müşterilerimize çok önem vermektir. Müşterilerimize karşı Netform Matbacılık A.Ş.yi en iyi şekilde temsil etmektir. Netform A.Ş.�e karşı müşterilerimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Müşteriyi şirketlerimiz içinde de dışında da iyi karşılamaktır. Müşteri ilişkilerinde daha sıcak davranmaktır. Tüm müşterilere eşit davranmaktır. Müşteriye karşı gülümsemeyi öğrenmektir. Maaşımızı müşterinin ödediğini, gelirimizi müşterinin sağladığını hiç unutmamaktır. Satış, hizmet,üretim ve servisten kaynaklanan müşteri şikayetlerini ortadan kaldırmaktır. Müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

Karlılık; her birimin kendi giderlerini karşılamasını sağlayıp, bölüm ve departmanları kara geçirmektir. Müşteri hizmetlerine önem vererek aynı müşteride yeni işler ve talepler yaratmaktır. Kaliteli müşteri hizmetleriyle şirketlere yeni müşteriler kazandırmaktır. Her birim ve bölümleri birer kar merkezleri haline getirmektir.

Görevimiz; doğru ve kaliteli mal ve hizmet üretmek toplamda kalite elde etmek en hızlı müşteri hizmetlerini gerçekleştirmek, müşteri problemlerine hızla cevap vermek, en büyük organizasyon değil, en iyi hizmeti ve malı üreten, en iyi malı satan, en iyi müşteri memnuniyetini sağlayan bir organizasyon olarak kaliteyi sağlamaktır.


Netform Şirketlerinin Yönetim kurulu görevlerini ve işleyişini tek kişilik yönetim üzerine değil istişare ve ortak kararlar üzerine kurmuştur. Yönetimdeki temel ilkemiz birbirimize güvenmek, ekibimize güvenmek ve ekibimizin, birbirimizin fikirlerine değer vererek çalışmaktır. Şirketimizin her bir üyesi maddi değerlerin fevkinde önemlidir.


Ayrıca her bir yönetim kurulu üyesinin belirlenmiş görev tanımları ve ön saflarda görev yerleri vardır. Bu bağlamda Yönetim Kurulu üyelerimiz de yaptıkları işlerde her hangi Netform üyesinden farksız çalışır sorumluluklarını yerine getirir. Yönetim Kurulunun her bir üyesi çalışmayı, şirketin ön saflarında şirketlerine hem de kendi ekiplerine örnek olarak yöneticilik görevlerini yerine getirmeyi, bir hizmet anlayışı olarak görürler.


Netform Yönetim Kurulu tüm şirketin, kendi bölümlerinin, birlikte çalıştıkları Netcom üyelerinin birikimlerini, kapasitelerini artırırken, ekipleriyle birlikte, disiplinle, planlı çalışarak, ekip çalışmasıyla, kaliteye önem vererek, müşteri memnuniyetini sağlayarak çalışmayı Netcom Şirketlerinde kurallaştırmıştır.


Vizyonumuzun, ilkelerimizin, misyonumuzun ve amaçlarımızın şirketimizi daha iyi koşullara, ekibimizi bizlerle birlikte uzun yıllar çalışmaya taşıyacağı inancındayız,. Her bir Netform Üyesinin gelir seviyesini artırmayı, müşterilerimizin bizlerden elde edeceği faydalarla gelişimlerine katkılar sağlamayı, şirketimizi büyüterek örnek organizasyonlar arasına katmayı görev ediniyoruz.

Netform Matbacılık A.Ş.'in Vizyonu toplumsaldır: Sunduğumuz mal ve hizmetlerle bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayarak ülkemizin daha çok gelişmesine, toplum refahının yükselmesine, fakirliğin azalmasına, halkın yaşam standartlarının yükselmesine bir nebze de olsa katkımızın bulunması Netform Matbacılık A.Ş.'nin görevleri arasındadır. Daha iyi yaşanabilir, insana değer verilen, adaletli, gelişmiş bir ülke, şirketimizin de vizyonudur. Gerekli mal ve hizmetleri mümkün olan en düşük maliyetlerle üretmek suretiyle topluma hizmet etmek şirketimizin vizyonudur.

Netform Matbacılık A.Ş.'nin Temel İlkeleri; halka hizmet, hakkaniyete riayet ve dürüstlük, ortak dava yolunda birliktelik, takım çalışması, kesintisiz gelişme çabası, nezaket ve alçakgönüllülük, nimetlere şükretmek Allah'dan gelene razı olmaktır.

Netform Matbacılık A.Ş.'nin Misyonu: İlkeleri, hedefleri, politikaları, stratejileri olmak ve geliştirmek, dürüst, güvenilir, devamlı ve adaletli olmaktır. Zor gün dostu olup, sözlere sadakat gösterip, insanlara ve çalışanlara değer vermek ve saygı duymaktır. Helal yoldan karlı ve çok kazanç için mücadele etmek, gururlu fakat mütevazı, mağrur fakat sevecen olmaktır. Abartısız zarafet içinde bulunmak, yenilikçi olmak, bilgiye önem vererek, kendimize has tarz geliştirerek, taklitçi değil üretken olup aktif girişimcilik içinde bulunmaktır. Birlikte çalıştığımız kişileri düşüncelerinden dolayı cezalandırmamak ve kılık kıyafetine müdahil olmayarak, suç ve kusurları tespit edilene kadar çalışanları cezalandırmamaktır. Olumsuzlukları görerek tartışmak fakat iyimser bakmayı da bilmektir. Rakiplerin ve diğerlerinin peşine takılmadan, her zaman belirleyici olmak Netform Matbacılık A.Ş.'nin misyonudur.

Firma Resimleri

Firma henüz resim eklememiş.

Firma Videoları

Firma henüz video eklememiş.

Firma İlan & Ürünler

Firma Henüz İlan Eklememiş.
Firma Henüz İlan Eklememiş.

Firma Yorumları

Henüz yorum yapılmamış, ilk siz yorumlamak isterseniz aşağıda bulunan formu kullanabilirsiniz.

Yorum Yazmak İstermisiniz?

İletişim Bilgileri

Harita Konum

Yenidoğan Mah. Matbaacılar sitesi 7.Blok No:72 Kat:1-2 Kocasinan/ Kayseri

Kayseri / Melikgazi

Mesaj Formu

QR Code